Kolding Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab.

Få et overblik over kommunens interne ressourceforbrug og miljøbelastning.

Grønt regnskab over det kommunale forbrug og aktiviteter

Kolding Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab, som samler og viser en opgørelse af ressourceforbruget indenfor udvalgte områder samt kommunens grønne aktiviteter. Regnskabet omfatter bl.a. kommunens interne energiforbrug i de kommunale bygninger, brændstofforbruget, CO2 emission, andelen af økologiske fødevare i kantier og institutioner, affaldsmængder mm. Områderne er udvalgt i forhold til kommunes grønne mål. I regnskabet kan du se udviklingen og en status over målopfyldelsen i forhold til det enkelte miljømål. Regnskabet giver dels en status over den generelle udvikling set over nogle år samt en status over årets udvikling.  


Energiredegørelse af forbruget i de kommunale bygninger

Kolding Kommune har en stærk vision om at reducere energiforbrug og CO2. Derfor finansierer Energihandleplanen mange tiltag for at opnå besparelser på el, vand og varme.

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme sammenlignet med tidligere år.

Redegørelsen viser både energiforbruget pr. ejendom år for år, for hvert politikområde og samlet set for hele Kommunen. Energiforbruget sammenholdes med de investeringer, der er lavet gennem Energihandleplan III, og de målsætninger, der er lavet for el-, vand- og varmeforbruget i 2022.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey