Kolding Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab.

Få et overblik over kommunens interne ressourceforbrug og miljøbelastning.

Grønt regnskab over det kommunale forbrug og aktiviteter

Kolding Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab, som samler og viser en opgørelse af ressourceforbruget indenfor udvalgte områder samt kommunens grønne aktiviteter. Regnskabet omfatter bl.a. kommunens interne energiforbrug i de kommunale bygninger, brændstofforbruget, CO2 emission, andelen af økologiske fødevare i kantier og institutioner, affaldsmængder mm. Områderne er udvalgt i forhold til kommunes grønne mål. I regnskabet kan du se udviklingen og en status over målopfyldelsen i forhold til det enkelte miljømål. Regnskabet giver dels en status over den generelle udvikling set over nogle år samt en status over årets udvikling.  


Energiredegørelse af forbruget i de kommunale bygninger

Kolding Kommune har siden 1997 udarbejdet energiredegørelser, som omhandler Kolding Kommunes forbrug af varme, el og vand i kommunens ejede og lejede ejendomme, samt for selvejende institutioner. Redegørelsen viser, hvad hver forvaltning forbruger, og hvilke energitiltag der er foretaget og udarbejdes i forbindelse med Energihandlingsplan II, som løber fra 2008-2015. Forbrugstallene i energiredegørelsen vises også i grønt regnskab.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey