Kvalitetsstyringssystemet skal medvirke til at sikre den faglige kvalitet.

Natur- og Miljøområdet arbejder efter et kvalitetsstyringssystem, der skal medvirke til at sikre den faglige kvalitet, effektivitet og ensartethed i udførelsen af opgaverne.

Kvalitetsstyringsordningen bygger på eksisterende og velkendte krav til kvalitetsstyringssystemer, som mange virksomheder og øvrige kommuner har indført.    

Kvalitetsstyringsordningen hverken lemper eller skærper de beslutninger, vi tager i arbejdet med natur- og miljølovgivningen; den drejer sig alene om at håndtere reglerne bedre i kommunen.

 

Du kan søge om aktindsigt i kommunens procedurer.

pdfAnalyserapport 2012

pdfKvalitetspolitik for Kolding Kommunes Miljøområde

pdfOverordnet beskrivelse af systemet

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey