Skip til hoved indholdet

Kommunen overtager rottebekæmpelsen

Oprettet 02 september 2021
Rottebekæmpere
Kolding Kommune overtager opgaven med at bekæmpe rotter den 1. september 2021.

Efter mange år, hvor private virksomheder har stået for rottebekæmpelsen i Kolding kommune, overtager Kolding Kommune selv opgaven fra 1. september. Rottebekæmpelsen bliver placeret i Kommunens Entreprenørafdeling, hvor en af entrepriselederne selv har erfaring med området fra tidligere jobs. Med på holdet får han fem nyansatte medarbejdere, der alle er autoriserede og erfarne rottebekæmpere.

- Vurderingen er, at Kommunen selv kan løse opgaven hurtigere og mere effektivt inden for budgettet og tilmed bruge mere tid på individuel vejledning. Vi forventer også, at der fremover bliver bedre muligheder for at følge vanskelige tilfælde ordentligt til dørs og i samarbejde med borgerne og virksomheden gøre en forebyggende indsats, fortæller formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

I forvejen varetager Entreprenørafdelingen allerede opgaven med at sætte rottespærrere op i de kommunale institutioner.

Kommunelogo på biler og tøj
Her og nu vil borgere og virksomhedsejere ikke mærke, at Kolding Kommune har hjemtaget rotteopgaven. Hvis man ejer en ejendom og har mistanke om, at de uønskede gnavere er på besøg, skal man fortsat melde det på Kolding Kommunes hjemmeside, kolding.dk, som man altid har skullet.

Får man besøg af en af de fem rottebekæmpere, kommer vedkommende kørende i en bil med Kolding Kommunes logo på siden og i arbejdstøj, der synligt har et kommunelogo.

Forebyg selv rottebesøg
De nye rottebekæmpere får formentlig nok at se til allerede fra første dag. Efterårsmånederne er sædvanligvis startskud for højsæsonen for rotteanmeldelser. Kornhøsten betyder, at der er masser af føde på markerne og nedfaldsfrugt i haverne tiltrækker ligeledes rotterne. Kolding Kommune anbefaler derfor at tage nogle forholdsregler, der kan forebygge rottebesøg.

- Vi oplever lige nu en del anmeldelser, hvor en rotte har forvildet sig indenfor og det undgår man bedst ved at holde terrassedøren og vinduerne lukkede. Derudover er det vigtigt at fjerne nedfaldsfrugt fra jorden, for det er lækkerbiskner for rotterne, fortæller miljøsagsbehandler Karen Bjørnskov fra By- og Udviklingsforvaltningen og fortsætter:

- Kigger vi lidt længere frem, så skal man især holde lidt igen med fuglefoderet, hvis man ikke også vil fodre rotterne. Læg ikke mere end en håndfuld frø på foderbrættet, så der bliver spist op samme dag og undgå at smide frø på jorden. De samme forholdsregler omkring foder gælder, hvis man har høns i sin have.

Kolding Kommune anbefaler også, at man holder sin grund ryddelig og fjerner alt, hvad der kan blive til et gemme- og redested for rotter.

Fælder frem for gift
Strategien med at bruge mindre gift kommer heller ikke til at ændre sig, når Kolding Kommune overtager rotteopgaven. Også fremover vil førsteprioriteten være, at bekæmpe rotterne uden brug af gift og det er der flere gode grunde til.

- Problemet med at anvende gift er, at rotter bliver resistente og derfor har Miljøstyrelsen pålagt landets kommuner, der har ansvaret for rottebekæmpelsen, at nedbringe brugen af gift. Desuden er det vigtigt at reducere brugen af gift, fordi der hvert år dør en stor mængde rovdyr og –fugle af at spise forgiftede rotter, fortæller Karen Bjørnskov.

Siden 2015 har Kolding Kommune reduceret brugen af rottegift med mere end 90 procent.