Skip til hoved indholdet

Ny mindesten på Skamlingsbanken

Oprettet 27. november 2020
Mindestenen for Mølleejer Han Iver Staal foreviget sammen med formand for Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forening, Leif Jacobsen og formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen.
På billedet ses mindestenen på dens nye placering. Stenens front peger op mod Højskamling og monumentområdet, hvor det vigtige ifølge Hans Iver Staal skete. Det er årsagen til, at fronten ikke peger mod den betagende udsigt over Lillebælt. Fra højre er det formand for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen og tv. står formanden for Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forening, Leif Jacobsen.

Mindestenen for en af Skamlingsbankens fædre får nu plads på Skamlingsbanken. Det er mindestenen for den tidligere møller ved Torning Mølle, Hans Iver Staal, der nu flyttes fra sin nuværende placering på Gammel Allervej til Skamlingsbanken.

Hans Iver Staal var en af foregangsmændene i 1842, der kæmpede for det danske sprog, og det var ham, der tog initiativet til oprettelse af Skamlingsbankeselskabet, der i 1843 købte jorden på Højskamling, og gjorde Skamlingsbanken til et mødested for frie taler og fejring af det danske sprog.

Det er Skamlingsbankeselskabet, der har taget initiativ til at flytte Hans Iver Staals mindesten, som nu bliver placeret foran restauranten og ved siden af det nye oplevelsescenter. Her skal mindestenen nu stå til minde om de modige folk, der trodsede tyskerne og kæmpede for retten til at tale dansk.

”Hans Iver Staal var initiativtager til Skamlingsbanken, og det forekommer på mange måder rigtigt, at hans mindesten nu placeres på den jord, han selv har købt. Uden ham havde vi ikke haft dette skønne område, hvor det danske sprog fik plads i trange tider her i Syd- og Sønderjylland. Han skabte et fælles sted for folk med danskhed i hjertet. Derfor synes vi, at hans mindesten ville få en rigtig god placering på Skamlingsbanken sammen med de andre store personligheder fra hans tid. Samtidig med at vi nu igen får ekstraordinær fokus på Skamlingsbankens dyder med et nyt oplevelsescenter på vej”, fortæller formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen.

Siden 1938 har mindestenen stået på Gammel Allervej i Christiansfeld. Her havde Iver Staal sit virke som møller lige ved hovedvejen ind mod Christiansfeld. Mindestenen rejstes på initiativ af Historisk Samfund samt beboerne i området. I perioden siden har møllen dog måttet vige pladsen for moderne byggeri ligesom hovedvejen nu er blevet omlagt, så den daglige trafik ikke længere passerer det historiske sted. Derfor hilste den lokalhistoriske forening det også velkommen, da Skamlingsbankeselskabet spurgte om de måtte overtage stenen.

”Vi er selvfølgelig stolte af den lokale møller her på egnen. Men i forhold til vedligeholdelse og at placeringen på Skamling jo i den grad er Iver Staal værdig, så er vi kun glade for at flytningen kunne blive en realitet. Langt flere kommer jo forbi Skamlingsbanken og kan ære den gamle initiativrige møller der” fortæller Leif Jacobsen fra Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv og Forening, hvor stenen officielt har hørt under.

På grund af Corona har flytningen ikke været markeret for andre end de medvirkende. Men kig forbi mindestenen næste gang du kommer på Skamlingsbanken. Og send en tanke til Hans Iver Staal for hans initiativ.

Fakta
Inskriptionen på stenen lyder: "Mølleejer Hans Iver Staal Virkede her fra 1830 til 1861, Folket vaagner op af dvale, Hist lød dansk I stændersale, Slesvigs løver Ryster manken, Staal han gav os Skamlingsbanken, Hist.samf. 1938."