Skip til hoved indholdet

Ny social effektinvestering skal få udsatte ledige i arbejde

Oprettet 30. juni 2022

Tværfagligt samarbejde skal øge trivsel og beskæftigelse blandt beboere i udsatte boligområder.

Nyt partnerskab skal føre til, at en gruppe borgere i Kolding, der længe har været ledige, kommer i beskæftigelse. Og der er ikke tale om en ”traditionel” jobindsats, men en indsats, hvor man i højere grad skræddersyer løsninger til den enkelte - med målet om at opnå varig beskæftigelse. Samtidig er det intentionen, at de deltagende parter får erfaringer med bæredygtige sociale indsatser, som kan skaleres og komme mange flere til gavn.

Partnerskabet består af Den Sociale Kapitalfond, Landsbyggefonden, Kolding Kommune, den boligsociale helhedsplan Byliv Kolding, der er forankret i byens almene boligforeninger samt Marselisborg som ekstern leverandør.

Det nyetablerede samarbejde ”En ny start for flere” skal i første omgang sikre, at op til 70 borgere fra udsatte boligområder i Kolding kommer i langvarige ordinære jobs. Der er tale om borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid og samtidig har flere udfordringer som for eksempel, at de har haft svært ved at blive integreret og samtidig er eneforsørgere af et eller flere børn. Altså borgere med komplekse problemstillinger, som kræver helhedsorienterede løsninger mellem kommune, civilsamfund og erhvervsliv.

”De her mennesker kan være udfordrede af mange ting. Det kan være, man er vokset op i den familie, hvor der ikke er tradition for at have arbejde – eller det kan være psykiske belastninger, fysiske udfordringer, begyndende eller varige misbrugsproblemer, manglende netværk som enlig forsørger ved f.eks. syge børn og generelt alt for mange nederlag. Derfor er der behov for at se på andre tilgange og andre løsninger, hvis vi skal lykkes i højere grad end vi gør nu,” siger Villy Søvndal, udvalgsformand for Social & Arbejdsmarked i Kolding Kommune.

Ny metode skal skabe effekt

Den traditionelle jobindsats har ikke virket på målgruppen, hvorfor man nu går nye veje ved at etablere en oprigtig nysgerrig dialog med det enkelte menneske om, hvad der blokerer for, at de får og kan beholde et arbejde.

Det er anden-aktør virksomheden Marselisborg, som har specialiseret sig i udviklingsprocesser i den offentlige sektor, der varetager den opgave. De arbejder sammen med kommunen på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet og med den boligsociale indsats, der er lokalt til stede i boligområderne og bygger bro til civilsamfundet.

Borgerne bliver inddraget helt fra den indledende fase, hvor de får indflydelse på at designe deres eget forløb. På den måde skaber man motivation for deltagelse, ligesom den enkelte gennemgår en personlig udviklingsproces. Desuden får hver borger tildelt en personlig jobrådgiver, som følger borgeren og sikrer match med virksomhederne. Samtidig skal den boligsociale helhedsplan hjælpe med, at børnene får et aktivt fritidsliv og opbygge lokale netværk.

”Rådgiveren vil løbende holde kontakt med både borger og arbejdsgiver. Hvis borgeren mister jobbet, så starter vedkommende ikke i jobcentret, men direkte hos den personlige rådgiver, hvor de sammen hurtigt vil finde en ny arbejdsgiver eller begynde i et uddannelsesforløb,” forklarer Søren Dinesen, der er administrerende direktør i Marselisborg.

Tilgangen, hvor systemet er rundt om mennesket, og mennesket ikke er kastebold i systemet, er ny men kærkommen i kommunen:

”At det så udfordrer vores vanlige måde at drive kommune på – jamen, det håndterer vi. For det vigtigste er at få disse mennesker – måske for første gang i deres liv – til at tro på, at der også er brug for dem i vores arbejdsfællesskab. Men jeg vil ærligt sige, at det stiller virkelig store krav til beskæftigelsesindsatsen – både juridisk, fagligt og praktisk. Men det kan og skal vi kunne navigere i,” siger arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune, Mette Byskov.

Varige sociale forandringer

Projekt ”En ny start for flere” bygger på en såkaldt social effektinvestering, hvor Den Sociale Kapitalfond finansierer indsatsen mod en resultatbetaling, såfremt de aftalte effekter opnås. I dette tilfælde investerer fonden sine penge i den beskæftigelsesrettede indsats, og får først de investerede penge plus et afkast tilbage i det øjeblik indsatsen har hjulpet så mange borgere i varig beskæftigelse, at kommunens omkostninger til overførselsindkomster er faldet. En sådan model styrker kommunens mulighed for at prøve nye løsninger af.

”Vi ser frem til at arbejde sammen med Kolding Kommune, der med partnerskabet viser, at de er med helt i front i forhold til at udvikle og implementere virksomme indsatser. Samtidig ser vi store potentialer i at samarbejde med Landsbyggefonden, som har mange gode erfaringer med at nå ud til målgruppen og tænke sociale indsatser sammen med beskæftigelsesinitiativer i de almene boligområder,” siger Jannik Tharben Buchholz.

I sammenhæng med kapitalfondens og kommunens investeringer finansierer Landsbyggefonden den bagvedliggende boligsociale helhedsplan, designprocessen og evalueringen.

”Vi har en stor interesse i at udvikle varige løsninger på nogle af de sociale problemer, vi har i de udsatte almene boligområder. Derfor er det helt oplagt for os at gå med i partnerskaber som ”En ny start for flere”, som bygger videre på vores boligsociale indsatser og hviler på en fælles ambition om at udvikle velfærden og inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet,” siger Aviaja Julie Sigsgaard, funktionsleder i Landsbyggefonden.