Skip til hoved indholdet

Ny strategi for socialpsykiatrien skal sikre styrket hjælp til psykisk sårbare

Oprettet 14 oktober 2021

Mennesker med psykiske sårbarheder skal nemt kunne få en god hjælp og støtte, når de har behov for det. Derfor vil Kolding Kommune nu styrke og målrette indsatsen til mennesker med psykiske sårbarheder.

Fremover skal psykisk sårbare opleve en endnu bedre og endnu mere sammenhængende indsats, når de får hjælp af Kolding Kommune.

Det er et af hovedelementerne i kommunens nye strategi for socialpsykiatri, som et enigt Social- og Sundhedsudvalg nu sender i høring sammen med en række konkrete initiativer.

”Med strategien sætter vi en fælles retning for arbejdet i socialpsykiatrien. Det skal bidrage til at skabe en nem indgang, tilbud af høj kvalitet og sammenhæng i borgerens forløb i socialpsykiatrien,” udtaler Hans Holmer, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

Strategien bygger på 19 konkrete initiativer, der skal styrke hjælpen til de psykisk sårbare borgere. Det er eksempelvis akutte sengepladser på botilbud, styrket samarbejde med behandlingspsykiatrien, styrket indsats til ældre borgere med psykiske sårbarheder og en tryg afslutning af borgerens forløb i socialpsykiatrien.

I forslaget ligger også en ønske om, at hjælpen skal være klar, så snart det er nødvendigt – uanset om det så drejer sig om borgere med svær depression, bipolar lidelse eller noget helt tredje, hvor de har brug for hjælp og støtte fra fagprofessionelle.

”Vi skal hjælpe borgere tidligt i forløbet. Vi skal sikre støtte til de psykiske behov, men også have fokus på at hjælpe borgeren videre til forløb eller behandling i jobcenteret eller behandlingspsykiatrien, hvis borgeren har behov for det,” siger Hans Holmer.

”Forudsætningen for, at vi overhovedet kan skabe en fælles retning, er, at vi har et væld af meget dygtige medarbejdere i kommunen. Vi skal sikre, at de får de bedste betingelser for at yde deres maksimale og få deres stærke kompetencer i spil,” siger Hans Holmer.

Strategien er udviklet ved at inddrage borgere, samarbejdspartnere samt medarbejdere og ledere fra socialpsykiatrien i processen. Her har de delt deres erfaringer fra socialpsykiatrien og deres håb og drømme for fremtiden.

Samarbejdspartnere, borgere, pårørende og andre kan nu læse strategien på høringssiden her på kolding.dk. Samtidig får alle også mulighed for at komme med deres høringssvar til startegien senest den 8. november, hvorefter strategien forventes endeligt godkendt i december 2021, så implementeringen kan påbegynde i starten af 2022 - se Høring af Kolding Kommunes nye faglige strategi for socialpsykiatrien.

Fakta

Socialpsykiatrien i Kolding Kommune hjælper årligt omkring 500 mennesker med psykiske sårbarheder, til at få hverdagen til at fungere. Kommunen har dagtilbud, døgntilbud, væresteder og ambulant behandling, hvor ca. 100 medarbejdere støtter borgere med eksempelvis fælles, sociale aktiviteter, støtte til at bo i eget hjem, behandling for spiseforstyrrelse eller botræning. Desuden har socialpsykiatrien tilbud i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet med henblik på at hjælpe mennesker med psykiske sårbarheder i arbejde.