Skip til hoved indholdet

Skamlingvejen spærret for gennemkørsel i aften- og nattetimer

Oprettet 17. maj 2022
Nu færdiggøres krydset Skamlingvejen/Kløvervej med nyt asfaltslidlag.
Nu færdiggøres krydset Skamlingvejen/Kløvervej med nyt asfaltslidlag.

Det nye lysregulerede kryds Skamlingvejen/Kløvervej i Kolding vil være lukket for gennemkørsel i aften- og nattetimerne fra søndag den 22. maj til onsdag den 25. maj, mens der lægges nyt slidlag på strækningen. Der etableres omkørsel for alle trafikanter undtagen cyklister og fodgængere, der fortsat vil kunne passere krydset.

Det nye kryds blev ombygget og forsynet med trafiklys tidligere på året. Nu har belægningen haft tid til at sætte sig, så det endelige asfaltslidlag kan lægges på.

”Skamlingvejen er en af de mest befærdede veje i Kolding by. Derfor har vi valgt at udføre asfaltarbejdet i aften- og nattetimerne, så trafikken påvirkes mindst muligt, når folk skal til og fra arbejde. Til gengæld kan krydsets naboer blive forstyrret af støj i aften- og nattetimerne, men vores entreprenør forsøger selvfølgelig at minimere generne mest mulig. Den værste støj vil man formentlig opleve den første aften/nat, hvor det gamle slidlag skal fræses af,” fortæller projektleder Jørn Carstensen, Kolding Kommune.

Her er krydset lukket

Krydset Skamlingvejen/Kløvervej vil være spærret for gennemkørsel i følgende tidsrum:

  • Fra søndag kl. 18 til mandag kl. ca. 06
  • Fra mandag kl. 18 til tirsdag kl. ca. 06
  • Fra tirsdag kl. 18 til onsdag kl. ca. 06

Omkørsel

I disse tidsrum bliver der skiltet med omkørsel via Østerbrogade-Agtrupvej-Idyl-Bøgevænget.

”Det er en lidt længere omkørsel, så trafikanterne skal afsætte lidt ekstra tid til turen i aften- og nattetimerne,” forklarer Jørn Carstensen.

Onsdag skal der laves striber og afmærkninger i det nye kryds. Det kommer til at foregå i dagtimerne, men uden for myldretiden.

”Man vil kunne køre på strækningen hele dagen, mens der laves striber og afmærkninger, men i perioder vil der være hastighedsbegrænsning på 20 km/t,” oplyser Jørn Carstensen.

Stadig adgang til naboområder

Det er kun strækningen omkring det nye kryds, som lukkes for gennemkørsel under asfaltarbejdet. Vest for krydset vil der fortsat være adgang fra Skamlingvejen til IBC, Kolding Åpark, de orange ungdomsboliger, osv., mens der fra den østlige side er adgang til Marina Syd, de nye højhuse, m.fl.