Inden for de økonomiske rammer, som Folketinget og KL har udstukket, udfærdiger Byrådet budgettet for det kommende år.

Budgetlægningen er en lang og krævende proces, som involverer både det politiske og det administrative system og er underlagt Styrelsesloven.


Tidsplan

Kolding Kommune arbejder efter en tidsplan som strækker sig fra januar til oktober.

Kolding Kommunes budget er opdelt i politikområder, der igen er opdelt i målområder. Hvert politikområde kan henføres til et stående udvalg. Hvert udvalg udarbejder et oplæg for egne politikområder.

Senest 15. september skal Økonomiudvalget have udarbejdet et budgetforslag. Forslaget er baseret på de stående udvalgs oplæg. Budgetforslaget er meget detaljeret, og det sammenkæder udgifterne med de konkrete planer og målsætninger, der gælder for de enkelte områder.

Senest 15. oktober skal Byrådet have vedtaget årsbudgettet for det kommende år. Reglerne i styrelsesloven indebærer, at Økonomiudvalgets forslag er vedtaget, med mindre der i Byrådet vedtages ændringsforslag til de enkelte bevillinger.

Budgetforslag, ændringsforslag og det endelige budget er tilgængelige her på siden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey