Regninger:

Hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger til kommunen, kan du henvende dig til Opkrævning tlf. 79 79 21 00 for en eventuel afdragsordning.

Regningerne bliver lavet i de enkelte afdelinger, og har du spørgsmål til regningen, skal du rette henvendelse til den afdeling, som har oprettet regningen.

Ved manglende betaling kan en opringning fra Opkrævning forekomme.

 

Renter:

Ved for sent betaling opkræves renter efter Den Kommunale Gebyr- og Rentelov.

For krav med udpantningsret beregnes morarenten med 1% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdato, som er fakturadato.

Er der i særlove fastsat særlige regler omkring morarenteberegningen af regninger, gælder disse loves særlige bestemmelser.

Gebyr:

Gebyr beregnes når regningen ikke betales rettidigt.

Modregning:

Har du penge tilgode fra det offentlige - fx overskydende skat, Børne- og Ungeydelse mv. og du samtidig har ubetalte regninger hos Kolding Kommune, vil pengene blive brugt til at dække dine udståender.

Klagevejldedning:

Du har mulighed for at klage over en afgørelse truffet af Kolding Kommune. Her henvises til klagevejledningen i afgørelsen.

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen i Opkrævning, skal begrundet klage stiles til Centralforvaltningen, Bredgade 1, 6000 Kolding. Eller send til Kolding Kommune via Digital Post (kræver login med NemID - af hensyn til sikker kommunikation af personlige oplysninger).

"Pengegæld er bringegæld"

Det betyder, at du selv aktiv skal sørge for at betale dine regninger rettidig. Dette gælder uanset om du har modtaget indbetalingskort eller ej (www.forbrug.dk)

Du kan i dag modtage indbetalingskort, som e-girokort (i Netbank), som digital post eller almindelig brevpost (hvis du er fritaget for digital post).

Den Digitale Hotline:

Har du brug for hjælp til selvhjælp, så kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 40 21.

Manglende læselinie på indbetalingskort:

Udskriver du indbetalingskort fra e-Boks, skal du være opmærksom på din printeropsætning. En forkert printeropsætning, kan betyde, at læselinien ikke kan komme med på udskriften.

Vi kan ikke tilbyde hjælp med printeropsætningen.

Betaling af regninger:

På langt de fleste regninger du modtager fra Kolding Kommune vil der ikke være girokort, men en læselinie. Denne læselinie kan  du bruge i Netbank. Husk at læselinien er ny på hver regning.

De fleste regninger kan også tilmeldes PBS. Oplysningerne du skal bruge, er anført på indbetalingskorte/fakturaen.

Kolding Kommunes bankkonto er

Regnr. 1569

Kontonummer 500 71 27

Bankkontoen skal ikke bruges til løbende overførsel.

IBAN-nummer DK2730000005007127 SWIFT DABADKKK

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey