Klarhedsprincippet - dvs. uden interne verseringer.

Regnskabssystemet ved Kolding Kommune er baseret på følgende hovedprincipper:

  • Totalbudget/regnskab, der skal omfatte samtlige årets drifts-, anlægs- og kapitalposter.
  • Centralisationsprincippet, hvor samtlige udgifter finansieres under et af samtlige indtægter.
  • Standard kontoplan for alle landets kommuner
  • Klarhedsprincip, det vil sige uden interne verseringer (for eksempel forrentning, afskrivning og omkostningsfordelinger).
  • Bruttopostering og artsopdeling med henblik på at få et reelt billede af kommunens ressourceforbrug.
  • Transaktionsprincippet, der betyder, at udgifter afholdes i det regnskabsår, hvor ydelsen er fremkommet, og indtægterne henføres til det tidspunkt, hvor de forfalder til betaling.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey