Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Budget 2018 - ikke afsluttede bevillingsnoter

Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges:

  • at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 4,5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund.
  • at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætninger med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund.

STATUS

Lunderskov
Projektgruppen for Lunderskov Multicenter arbejder fortsat videre med udviklingen af projektet med fokus på at sammenkoble hallen og multihuset og skabe fleksible rammer for aktiviteter og fællesskaber. I løbet af foråret 2021 afklares den videre proces samt projektbeskrivelse, anlægs- og driftsøkonomi opdateres. Byggeprojektet forventes at kunne realiseres med opstart enten i efteråret 2021 eller i foråret 2022.

Brændkjær
Etablering af et lokalt idræts- og kulturhus i Brændkjær området er politisk godkendt. Byggeriet startede op den 3. november 2020 og forventes at stå færdigt den 1. september 2021.

Vester Nebel
Projektgruppen har udarbejdet en opdateret visionsbeskrivelse og forslag til tegninger af det nye Multihus. Projektgruppen er i dialog med mulige entreprenører samt penge- og realkreditinstitutter. Der er pt. via forskellige lokale initiativer indsamlet 1.050.000 kr.
”Vester Nebel Multihus” kommer til at rumme aktivitetsmuligheder for fritids- og idrætslivet, ligesom Oasen også bliver en del af huset. Projektgruppen har indsendt ønske til budget 2021 på fritids- og idrætsområdet om et forhøjet anlægs- og/eller driftstilskud til realisering af projektet.
Byggeprojektet forventes at kunne realiseres i løbet af 2022.

Til fritidsaktiviteter er samlet afsat 15,162 mio. kr.

Ansvarlig: Kurt Smidt

Forventes afsluttet: Uafklaret