Skip til hoved indholdet

Udvalgenes ændringsforslag 2022-2025

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

AU-S-01

Etablering af en Ungepulje

750

750

750

750

Tekst:

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

BUU-S-01

Matematik og læsekonsulent

1.080

1.080

1.080

1.080

BUU-S-02

Øremærkede midler til læse- og matematikvejledere på folkeskolerne

2.700

6.500

6.500

6.500

BUU-S-03

Forsøgsordning med modulordning i SFO på Harte skole

285

285

0

0

BUU-S-04

STÆRK FRA START

600

600

600

600

BUU-S-05

Fremskudt funktion (PPR)

430

430

430

430

BUU-S-06

Udvidet rengøring på skoler og dagtilbud
- Skoleområdet
- Børnepasning

 

4.200
6.000

 

4.200
6.000

 

4.200
6.000

 

4.200
6.000

BUU-S-08

Afledt drift ved udvidelse af Børnehuset SØBO

0

100

100

100

BUU-S-09

Afledt drift ved udvidelse af Børnegården Vester Nebel

0

100

100

100

 

Anlæg

       

BUU-A-01

Anlægspulje til mindre opdateringer af bygningsmasse på Børne- og Uddannelses-området


2.000


2.000


2.000


2.000

BUU-A-02

Anlægspulje til opgradering af udearealer på Børne og Uddannelsesområdet

2.000

2.000

2.000

2.000

BUU-A-03

Ændringsønsker fra decentrale enheder på Børneområdet


*


*


*


*

BUU-A-04-05-06-07-og BUU-S-07

Ændringsønsker fra decentrale enheder på Skoleområdet

*

*

*

*

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

KU-S-01

Kulturskolen Kolding, etablering skoletjeneste Kulturløftet

500

500

500

500

KU-S-02

Billedskoleafdelingen Kulturskolen Kolding, talentlinje

200

200

200

200

KU-S-03

Dronning Dorotheas Festspil, underskudsgaranti

0

250

250

250

KU-S-04

Koldingbibliotekerne, Læselyst – eReolen GO som et værktøj

325

325

325

325

KU-S-05

Sangkraftcenter Kolding

175

175

175

350

KU-S-06

Skamlingsbanken, Unge på talerstolen

650

0

0

0

KU-S-07

Stadsarkivet, sikring af digitale arkivalier

525

525

525

525

KU-S-08

Trapholtfonden. Langsigtet sikring af bygningerne

500

500

500

500

 

Anlæg

       

KU-A-01

Nicolai gården, ny overdækning af den udendørs scene

700

0

0

0

KU-A-02

Nicolai Kultur, renovering af forplads

1.500

0

0

0

KU-A-03

Aksel Olsens hjem, modernisering og udvikling
- Afledt drift

3.768
500

0
500

0
500

0
500

KU-A-04

Geografiask Have, nyt Havehus
- Afledt drift

5.000
300

12.000
300

0
300

0
300

 

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

 

Miljøpolitik:

 

 

 

 

MU-S-01

Liv i Lillebælt (samarbejde mellem 11 Lillebælts kommuner om et forprojekt)

200

200

0

0

MU-S-02

Kolding Stenbank – Gøre det nemmere for borgerne at donere sten

50

50

50

50

MU-S-03

Nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt

310

310

310

310

MU-S-04

Eltang Vig – skabe mere naturværdi på kommunalt areal (Projekt Danmarks vildeste kommune)

100

100

100

100

MU-S-05

Reparation og vedligehold af naturstier og
outdoorfaciliteter

200

200

200

200

 

Anlæg

       

 

Miljøpolitik:

 

 

 

 

MU-A-01

Naturen tilbage – biodiversitetsstrategiens handleplan for bedre og mere natur i Kolding

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Ejendoms- og Boligpolitik:

 

 

 

 

EDJ-A-01

Grundkapital seniorbofællesskaber

0

0

8.000

8.000

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

SEN-S-01

Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2022

640

640

640

640

SEN-S-02

I Sikre Hænder

310

560

1.220

1.430

SEN-S-03

Hygiejnesygeplejerske

310

310

310

310

SEN-S-04

Reduktion af smittespredning på plejehjem

2.650

2.650

2.650

2.650

SEN-S-05

Plejehjemsleder på Teglgårdsparken

630

630

630

630

SEN-S-06

Sygeplejersker til plejehjem

1.000

1.000

1.000

1.000

SEN-S-07

Coronatestning af plejepersonalet

5.500

0

0

0

SEN-S-08

Dokumentation i plejeboligen

1.730

220

220

220

SEN-S-09

Tryghedsskabende værdighedsteknologi på plejehjem

750

750

750

750

SEN-S-10

Handicapkørsel udvides fra 104 til 208 ture pr. år

150

270

400

530

SEN-S-11

Handicapkørsel udvides fra 104 til ubegrænset antal ture pr. år

240

430

650

850

 

Anlæg

       

SEN-A-01

Plejehjem med 70 plejeboliger

*

*

*

*

SEN-A-02

Daghjem med 55 pladser

*

*

*

*

SEN-A-03

Reduktion i tomgangshuslejen på ældreboliger

1.000

0

0

0

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

 

Socialpolitik:

 

 

 

 

SOC-S-01

Etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj

230

0

0

0

SOC-S-02

Styrket kvalitet for plejefamilieanbragte børn

500

500

500

500

SOC-S-03

Borgerguide for mennesker udfordret af angst, stress, depression og ensomhed

500

500

500

500

SOC-A-04

Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture

120

120

120

120

 

Sundhedspolitik:

 

 

 

 

SUND-S-01

Genoptræning til borgere med hjernerystelse

854

854

854

854

SUND-S-02

ABC for mental sundhed i Kolding Kommune

500

500

500

500

SUND-S-03 

”En tand bedre” - individuelle mundplejeplaner på plejehjem
- Heraf sundhedspolitik
- Heraf seniorpolitik

 

650
400

 

325
200

 

325
200

 

325
200

 

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

SHH-S-01

Sanse- og træningshave på Center for senhjerneskade

600

0

0

0

SHH-S-02

Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture

720

720

720

720

 

Anlæg

       

SHH-A-01

Lydisolering/ombygning af Bo- og støttetilbud Handicap - Afd. Centervej
- Afledt drift


1.200
700


0
0


0
0


0
0

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Anlæg

       

VEJ-A-01

Renovering af strandtoiletter

1.200

600

600

0

VEJ-A-02

Pulje til mindre vejprojekter
- Afledt drift

1.500
0

1.500
75

1.500
150

1.500
225

VEJ-A-03

Låsbygade, renovering
- Afledt drift


550
0


0
25


0
25


0
25

VEJ-A-04

Stiforbindelse mellem Hvidkærgårdsvej og Vamdrup Kirke
- Afledt drift4.005
00
550
550
55

VEJ-A-05

Lærkevej
- Afledt drift


0
0


9.700
550


2.800
800


0
1.000

VEJ-A-06

Nr. Stenderupvej, etablering af sideudvidelse
- Afledt drift


4.320
0


0
40


0
40


0
40

VEJ-A-07

Nr. Stenderupvej, etablering af cykelsti
- Afledt drift


1.990
0


0
30


0
30


0
30

VEJ-A-08

Eltangvej, etablering af sideudvidelse
- Afledt drift


3.560
0


0
50


0
50


0
50

VEJ-A-09

Eltangvej, etablering af cykelsti
- Afledt drift

2.090
0

0
15

0
15

0
15

VEJ-A-10

Søstrehusets Have – færdiggørelse
- Afledt drift

700
0

0
70

0
70

0
70

VEJ-A-11

Infrastrukturpulje 2022 - 2029 (vejudbygninger og intelligent trafikstyring)
- Afledt drift


10.000
500


15.000
1.250


15.000
2.000


15.000
2.750

 

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

LDU-S-01

LDU-S-01 – Puljemidler til Landsbyer og lokalråd

250

250

250

250

 

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift

       

ADM-S-01

Ressourcer til byggesag

600

600

600

0

ADM-S-02

Byggesagsgebyr- nedskrivning af indtægtsbudget

1.500

1.600

1.700

1.800

ADM-S-03

Styrkelse af IT-området

2.900

2.900

2.900

2.900

ADM-S-04

Praktikansvarlige på SOSU-elevområdet

700

700

700

700

ADM-S-05

Investering i fornyet samarbejde med virksomhederne om bæredygtig jobskabelse

1.000

1.000

0

0

 

Anlæg

       

ADM-A-01

Udviklingen af Koldings havneområder

4.000

4.000

4.000

0

Tekst:

Forslag

Tekst

2022

2023

2024

2025

 

Drift:

       

 

 

 

 

 

 

 

Anlæg: