Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: 20. februar 2018

0.01 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

Likviditetsbudget er udarbejdet og vedtaget af Økonomiudvalget på mødet den 20. februar 2018.

 

Procedure for afrapportering til Økonomiudvalget om den løbende budgetrealisering er afklaret. Afrapporteringen bygger på udvalgenes bemærkninger primært i forhold til overholdelse af budgettet for serviceudgifter. Noten er herefter realiseret.

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey