Ansvarlig: Michael Petterson

Afsluttet: Juni 2018

0.11 Udviklingsplaner for folkeskolerne

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at fremkomme med oplæg til et muligt udviklingsarbejde for folkeskolerne i Kolding Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre mest mulig inddragelse af skolebestyrelserne.

Ideer til indhold i udviklingsplanerne:

 

• 2 årige - som minimum

• Godkendes af MED og skolebestyrelser

• Lokale udviklingsmål for dansk og matematik

• Lokale udviklingsmål for medarbejdertrivsel

• Lokale udviklingsmål for kompetencedækning

• Lokale indsatsområder

 

 Formålet er, at man på den enkelte skole får drøftet og vurderet hvor der er brug for at prioritere ressourcer og indsats i en periode og ud fra de lokale udfordringer som findes. Skolerne får desuden mulighed for at arbejde med skoledagens længde, profiler i udskolingen mm.

Forvaltningen giver sparring og vejledning i processen, og sikrer opmærksomhed på udfordringer mm. Det er skolens faglige ledelse, der sammen med skolebestyrelsen og medarbejdere har indflydelse på indhold og form. Udviklingsplanerne må altså ikke blive til et omfattende og administrativt tungt værktøj.

 

 

 

 

 

Oplæg om skolernes udviklingsarbejde med afsæt i udviklingsplaner blev forelagt
Børne- og Uddannelsesudvalget i juni 2018 og anses herefter for realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey