Ansvarlig: Michael Petterson

Afsluttet: Maj 2018

0.12 Pulje til initiativer og indsatser, der understøtter udviklingen mod "Fremtidens skole"

Formål, muligheder og udmøntning:

  • Muliggøre udvikling, afprøvning og iværksættelse af nye undervisningsformer gennem støtte til initiativer, (fler-)faglige og kompetente indsatser – med fokus på folkeskolens formål og også gerne sådan, at initiativet understøtter sammenhængen mellem børne- og skoleområdet.
  • Samlet set således, at eleverne bliver så dygtige og velforberedte som muligt til fremtidens arbejdsmarked og til livet.
  • Puljen kan anvendes til timer (forberedelse, undervisning mv.), til materiel, transport etc., der måtte betinge den nye, anderledes indsats.
  • Før puljen udmøntes sikrer børne- og uddannelsesdirektøren involvering af repræsentanter fra skolelederforening, BUPL og DLF.
  • Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering

Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december 2017.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev på maj mødet orienteret om udmøntningen af puljen og noten anses hermed som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey