Ansvarlig: Kurt Smidt

Afsluttet: 10. april 2018

0.14 Svømmefaciliteter i Kolding Kommune

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at afklare mulige løsninger for at etablere en svømmehal med 25 meters bane i tilknytning til Arena Syd i Vamdrup.

Afklaringen skal omhandle såvel mulig placering som tidshorisont. Derudover ønskes forslag til driftsform samt et overslag over anlægs- og driftsudgifter.

Afklaringen forelægges Fritids- og Idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal 2018.

Fritids- og Idrætsudvalget drøftede på mødet den 10. april 2018 afklaringen. Noten betragtes herefter som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey