Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: Oktober 2018

0.15 Sikker skolevej i Vester Nebel

Tryg og sikker skolevej til børn, som skal cykle til Vester Nebel skole. Byen vokser imod Kolding og skolen ligger i modsat retning. Der skal foretages en undersøgelse af, hvordan skolebørn på cykel, fra den østlige del af byen herunder Elkjærholmparken samt den nye udstykning, kan cykle trygt og sikkert i skole.

En undersøgelse som indeholder en anbefaling af, hvor en afmærket cykelsti skal være, samt en pris på udførelse. Undersøgelsen samt økonomisk overslag forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for 2019-2022.

Analyser er gennemført og sammen med et projektforslag forelagt for Teknik- og Klimaudvalget den 20. august 2018. Der er ligeledes udarbejdet ændringsforslag til budget 2019, som ikke blev prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

Noten betragtes som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey