Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: April 2018

0.16 Busser uden tidsplan

I udlandet er det gode erfaringer dolmus-busruter, der er busruter, der kører uden tidsplan. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at indgå i dialog med Sydtrafik med henblik på at afklare mulighederne for Kolding Model.

Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Teknikudvalget senest april 2018.

Teknik og Klimaudvalget behandlede den 11. april 2018 redegørelsen om busser uden tidsplan.

TKU besluttede, at hvis der var politisk ønske om at fremme den kollektive trafik via busser uden tidsplan i Kolding måtte det ske via politisk indspil i budgetforhandlingerne.

Forvaltningen betragter herefter noten som opfyldt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey