Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: December 2018

0.18 Cykelpulje

Kolding Kommune bør fortsætte den mangeårige cykelfremmeindsats af både miljø- og sundhedshensyn.

Dette skal ske ved både at fremme cykelfremmeinitiativer via eksisterende midler og ved at ansøge nye puljer og fonde. Som et konkret indsatsområde pålægges det By- og udviklingsdirektøren i samarbejde med politiet at undersøge muligheden for og udpege konkrete kryds, hvor der kan etableres højresvingsbaner for cyklister, så der lovligt kan svinges til højre ved rødt lys. Herved kan cyklisterne komme hurtigere og mere sikkert frem.

Et andet konkret tiltag er en screening af mulighederne for etablering af cykelsti i Lunderskov fra Havrevang via Kirkevejen til Kongsbjergskolen. Resultatet af screeningen samt beregning af omkostninger til projektet forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018.

Såfremt der afsættes en ny statslig pulje, som kræver kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den kommunale medfinansiering.

Teknik- og Klimaudvalget har den 6. marts 2018 behandlet en sag, som omhandler, hvor der kan etableres højresvingsbaner for cyklister, så der lovligt kan svinges til højre ved rødt lys. Det blev besluttet, at forvaltningen implementerer højresving for rødt for cyklister i de kryds, hvor det er muligt samt at proceduren fremadrettet er, at forvaltningen orienterer Teknik- og Klimaudvalget om de kryds, hvor der etableres højresving for rødt for cyklister. Der er fremlagt et løsningsforslag for en cykelsti/bro ved Havrevang i Lunderskov, for Teknik- og Klimaudvalget i december 2018.
Noten betragtes som opfyldt.

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey