Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: Juni 2018

0.19 Rengøring af Bymidte

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde forslag til en model, som kan løfte rengøringsindsatsen i Kolding Bymidte. Modellen skal være baseret på et princip om øget synlig rengøring – og indebære en fælles indsats mellem kommunen og midtbyens grundejere, butikker, cafeer/restauranter og andre erhvervsdrivende.

Det bør i den forbindelse afklares, om der skal etableres en form for vejmandsordning i bymidten, som både kan varetage rengøringsopgaver og være daglig dialogpartner med de erhvervsdrivende og grundejerne om at løfte midtbyens renholdelsesniveau. Der skal samtidig redegøres for, hvordan ordningen kan ses i sammenhæng med og som et supplement til den eksisterende rengøringsopgave ligesom muligheden for anvendelse af fleksjob til løsning af en del af opgaven afklares.

Forslag til model skal foreligge til politisk stillingtagen senest i juni 2018 med henblik på fremsendelse af ændringsforslag til budget 2019.

Modellen er fremlagt for Teknik og Klimaudvalget i juni med fokus på øget synlig rengøring samt øget samarbejde med midtbyens interessenter, som giver basis for fælles indsats og ejerskab, samt afprøvning og indførelse af nye teknologiske løsninger. På baggrund af modellen, fremlægges konkret ændrings forslag for udvalget i august 2018.

Noten betragtes som opfyldt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey