Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -

0.02 Finanslovspuljer, bloktilskud mv.

Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at midler tilført i regeringsaftalen, via finansloven eller via særtilskudspuljer tilgår de områder, de er tiltænkt.

Ved tilførsler, der indebærer et bestemt pålæg om midlernes anvendelse laves en konkret beregning af omkostningen for Kolding Kommune. Hvor dette ikke er muligt tilføres beløb efter en fordelingsnøgle, der besluttes af Kommunaldirektøren.

Midler specifikt tilført seniorområdet, som efterfølgende overgår til bloktilskuddet, skal forblive på Seniorområdet.

Noten er af teknisk karakter og betragtes som realiseret. Centralforvaltningen sikrer løbende, at statslige midler tildelt kommunerne i videst muligt omfang tilgår Kolding Kommune.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey