Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: August 2018

0.20 Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofgravning

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at følge sagerne om råstofgravning i Stepping-området tæt og klarlægge, hvorledes kommunen bedst muligt kan tilrettelægge den fornødne udbygning af vejnettet. I den forbindelse skal der forelægges et forslag til prioritering af strækninger til sideudvidelse mv.

En samlet redegørelse skal forelægges for Teknikudvalget senest 1. juli 2018 med henblik på at fremsætte et ændringsforslag til budget 2019.

I forbindelse vejadgang til råstofområdet, har forvaltningen fremlagt mulighederne politisk. På baggrund af en igangværende retssag i området, er konkret fremsættelse af ændringsforslag til budget 2019, udsat til sagen er afgjort. Sagen følges tæt af forvaltningen.

Noten betragtes som opfyldt.

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey