Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: Juni 2018

0.21 Grøn drift, forskønnelse af byområder

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde et forslag til, hvorledes der kan ske en justering af den grønne drift, så der opnås et højere plejeniveau på de mest synlige og bynære områder.

Forslaget skal således indeholde et forslag til, hvordan der kan differentieres i plejeniveau, så de mest synlige områder kan gives et løft til gavn for turister, gæster og borgere. Et eventuelt forslag om et generelt løft af plejeniveau medtages som ændringsforslag til budget 2019.

 Der er på Teknik og Klimaudvalget i juni fremlagt status for nuværende differentieret drift, og hvorledes der arbejdes med det i 2018. Der arbejdes i 2018 med at udarbejde kvalitetsplanen, og udvalget får det konkrete oplæg fremlagt i foråret 2019 med henblik på at fremsende ændringsforslag til budget 2020.

Noten betragtes som opfyldt.

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey