Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: Juni 2018

0.22 Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren

Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at gennemføre en analyse og vurdering af den mest hensigtsmæssige, fremtidige trafikafvikling i den sydvestlige del af Kolding. Analysen skal ses i lyset af den kraftigt forøgede trafiktilvækst i Kolding svarende til en fordobling i forhold til tidligere år og skal omfatte en genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren i Kolding Ådal, jf. Mobilitetsplanen, også med henblik på at minimere generne for beboerne i området.

Analysen skal foreligge i løbet af 1. halvår 2018.

Der gennemføres en analyse af de trafikale forhold i den sydvestlige del af Kolding. Analysen er af en så omfattende karakter, at den forventes udarbejdet med bistand fra et rådgivende ingeniørfirma. Midlerne til opgaven finansieres indenfor det eksisterende driftsbudget.
Analysen behandles i Teknik- og Klimaudvalget 20. august 2018.

Noten betragtes som opfyldt

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey