0.24 Regnvandsbed

Filtermuldideen ønskes udbredt i Kolding Kommune både blandt borgere og i Kolding Kommune. Således der i større omfang etableres et bed i vejkanten, hvor kombination af speciel muldblanding og vandplanter renser regnvand og sørger for nedsivning. Der indkaldes til inspirationsaftener for borgere, gerne i samarbejde med Blue Kolding, de steder hvor der skal kloaksepareres. (Brugerbetalt som del af omlægningen)

Der udarbejdes infomateriale og ”undervisning” af borgerne i opsamling og brug af regnvand til have, toilet og vaskemaskine både som sikring mod skybrud og for at passe på drikkevandet - og blomstrende haver, der er lette at holde og sikre biernes levevilkår.

 

Arbejdet med Storegade i Lunderskov er i gang, og anlægges i løbet af 2019. Heri indgår regnvandsbede, som kan fungere som inspiration til andre steder.

Noten betragtes som opfyldt.

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey