Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: April 2018

0.25 Borchs Gård som grøn oase

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv.

Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.

Et samlet projekt skal beskrives - eventuelt med inspiration fra tidligere projekter og forelægges byrådet i forbindelse med temamøde op til budgetforberedelserne for 2019 og sådan at det rettidigt kan indgå som budgetændringsforslag i forhandlingerne.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget har på Deres møder i april og maj behandlet 3 scenarier for Borchs Gårds som grøn oase og besluttet, at Borchs Gård i fremtiden skal være et multifunktionelt byrum med opretholdelse af p-pladser og forskønnelse af området (begrønning, belægninger, affaldsløsning mv.). Samtidig skal Borchs Gård lejlighedsvist kunne anvendes til events, arrangementer, koncerter mv. Der fremlægges et ændringsforslag til budget 2019 vedrørende renovering af Borchs Gård.

Budgetnoten betragtes hermed som opfyldt.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey