Ansvarlig: Martin Sejersgaard

Afsluttet: Ultimo 2018

0.26 Diverse mindre vejprojekter

Den afsatte ramme på 1,180 mio. kr. til diverse mindre vejprojekter omfatter nedenstående projekter. Efter endelig projektering af de enkelte indsatser godkendes gennemførelse endeligt af Økonomiudvalget senest i april måned 2018.

  • Jordrup Forsamlingshus (0,100 mio. kr.)
  • Hævet flade Ågårdvej byskilt Vester Nebel (0,350 mio. kr.)
  • Trafikdæmpning Stenholt Sdr. Stenderup (0,200 mio. kr.)
  • Gadelys Hoppesvej, Vonsild (0,130 mio. kr.)
  • Belægning cykelsti Ågårdvej (0,100 mio. kr.)
  • Trafiksikring kryds Frørup (0,300 mio. kr.)

De fleste projekter er anlagt, eller igangværende.
I samarbejde med borgerne på Stenholt, overføres pengene for dette til 2019, hvor projektet udføres.
Noten betragtes som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey