Ansvarlig: Lisbet Lambert

Afsluttet: -

0.27 Tilbygning til Trapholt

I forbindelse med behov for udvidelse at museets særudstillingsfaciliteter efter internationale standarder og mål, pålægges by- og udviklingsdirektøren at gå i dialog med den selvejende institution Trapholt omkring kommunens involvering.

 

Det er aftalt med direktør Karen Grøn, at dialogen tages på de løbende aftalte kontaktmøder mellem Kulturchefen og direktøren for Trapholt.

Noten betragtes som afsluttet.

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey