Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: April 2018

0.29 Akutenheder Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov

Det pålægges kommunaldirektøren at indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på at afklare mulighederne for regionens medfinansiering af en samlet løsning for akutenheder til betjening af Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Økonomiudvalget i april 2018 inklusiv et forslag om organisering, etablering, økonomi m.v. af akutenheder dækkende de tre centerbyer.

Dialog har været gennemført med Region Syddanmark. Fra Region Syds side er tilkendegivet, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at finansiere eller medfinansiere akut-ordninger i Lunderskov eller Christiansfeld, da det med udgangspunkt i responstider ikke er de to områder, der har det største behov. Region Syddanmark har bevilget 0,7 mio. kr. til styrkelse af de nuværende akuthjælperordninger i form af udstyr, medicin og uddannelse samt etablering af nye akuthjælperordninger. Til sidstnævnte er afsat 0,1 mio. kr., der fordeles efter responstid.

Det bemærkes, at etablering af akutenheder i Lunderskov og Christiansfeld vil beløbe sig til 0,360 mio. kr. årligt hvor til kommer etableringsomkostninger på 0,235 mio. kr. Beløbene er et skøn oplyst af Trekant Brand. Der tages kontakt hertil for at efterprøve omkostningene og driften i forbindelse med etablering af akutberedskaber og på baggrund heraf vil der blive fremsendt ændringsforslag til budget 2019. Noten betragtes herefter som realiseret.

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey