Ansvarlig: Merete Lund

Afsluttet: December 2018

0.31 Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet

Formål, muligheder og udmøntning:

 

• Muliggøre og understøtte initiativer til øget indsigt og viden jf. program for læringsledelse samt udspillet ”Alle skal være en del af fællesskabet”.

 

• Puljens nærmere kriterier fastlægges og udmøntes af børne- og uddannelsesdirektøren.

• Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering.

 

Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 12. december 2018, at de afsatte midler indgår i det iværksatte arbejde med implementering af styrkede pædagogiske lærerplaner under Program for Læringsledelse. Noten anses dermed som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey