Ansvarlig: Michael Jakobsen

Afsluttet: -

0.33 Cafeteriapriser

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey