Ansvarlig: Michael Jakobsen

Afsluttet: Marts 2018

0.34 Mad til seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar 2016.

Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.

Regnskab fra Elbo Køkkenet og fritvalgspriser madservice har været behandlet på seniorudvalget den 6. marts 2018. Noten anses hermed som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey