Ansvarlig: Michael Jakobsen

Afsluttet: November 2018

0.36 Hjemmeplejegruppe City

Det pålægges senior- og socialdirektøren at sikre flytning af Hjemmeplejegruppe City fra Midtgården til Bredgade 18.

De nødvendige udgifter til flytning, indretning m.v. finansieres inden for den på anlægsbudgettet afsatte ramme til bygningsvedligeholdelse mens den årlige driftsudgift afholdes indenfor det nuværende budget til Seniorpolitik.

Hjemmeplejegruppen City er flyttet i nye lokaler.

 

Noten betragets som afsluttet.

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey