Ansvarlig: Michael Jakobsen

Afsluttet: November 2018

0.37 Faste teams

Det er trættende for hjemmeplejemodtageren, når de dagligt eller ugentligt udsættes for skiftende ansigter. Sygdom og ferie kan tvinge hjemmehjælpen til at hyre vikarer og foretage rokeringer.

Senior- og socialdirektøren pålægges at undersøge, om der ved en arbejdstilrettelæggelse i ”faste teams” kan sikres, at det i højere grad bliver de samme personer, der kommer i vores ældre borgeres hjem. Undersøgelsen forelægges Seniorudvalget senest i april 2018.

Faste teams indgår som en del af arbejdet med den eksterne analyse på Seniorområdet.

 

Noten betragtes som afsluttet.

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey