Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -

0.39 Kantinepriser

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey