Ansvarlig: Rune Helms

Afsluttet: April 2018

0.04 Investeringspulje til "Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding" inkl. afledt reduktion af udgifter

Dansk økonomi er i fremdrift og virksomhederne oplever en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Samtidigt er der stort fokus på, at endnu flere får et arbejde og en indtægt, og også det netværk og den identitet, der følger af, at have et job.

Vi tror på, at der netop i det meget regelstyrede beskæftigelsessystem er brug for at kunne sætte handling bag ideer. Ideer der er derude, og som kan være med til at skabe en masse nye veje og muligheder, som vil bidrage til at forbedre beskæftigelsesindsatsen.

Der er brug for, at dem, der ikke er helt klar til job, herunder borgere, der falder for 225-timers reglen, får en aktiv mulighed – og virksomhederne får mere arbejdskraft til rådighed. Kolding Byråd har derfor besluttet at etablere en pulje, der yder tilskud til projekter, som kan fremme beskæftigelsen. Puljen på 1 mio. kr. årligt skal bruges til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem, herunder at styrke indsatsen for at få væsentligt flere borgere i småjob eller anden form for ordinær beskæftigelse. Aftagerne af midlerne kan være foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen ønsker at skabe projekter, der fremmer beskæftigelse i Kolding Kommune.

Der forventes en afledt besparelse på 5 mio. kr. årligt under arbejdsmarkedspolitik, overførsler.

Det er Arbejdsmarkedsudvalget, der godkender ansøgningerne til puljen. Kommissoriet for puljen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget og godkendes i Byrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet godkendte puljen på deres møder i april måned. Puljen skal bruges til at afprøve nye tiltage indenfor beskæftigelsesområdet, bl.a. ved at inddrage andre interessenter, teknologier eller tilgange end der hidtil har været arbejdet med. Forvaltningen arbejder med at udbrede kendskab til puljen. Puljen er på 1,0 mio. kr. og opdelt i to dele. Del I er på 700.000 kr. som Arbejdsmarkedsudvalget råder over, mens del II er på 300.000 kr. og er åben for ansøgninger fra eksterne interessenter. Det er Arbejdsmarkedsudvalget, der beslutter, hvilke projekter, der skal have støtte, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der administrerer den. Noten anses hermed som afsluttet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey