Ansvarlig: Trine Andersen

Afsluttet: Ultimo 2018

0.41 Fuldtidsjobs

Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Kolding Kommune ønsker, gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver fuldtidsansatte. Antallet af ansatte på deltid opgøres i august 2017 og august 2018.

Noten skal ses i sammenhæng med budgetnote fra 2017 vedrørende fuldtidsstillinger og er en fortsættelse af den analyse og den indsats, der er påbegyndt i 2017.

Ansatte på heltid:        Ansatte på deltid:
August 2018 3.455      August 2018 2.629
August 2017 3.345      August 2017 2.602

 

KL og Forhandlingsfællesskabet er i forbindelse med overenskomst 2018 blevet enige om, at antallet af fuldtidsansatte skal søges øget i de kommende år, idet parterne vil skabe et fornyet og styrket fokus på en fuldtidskultur på det kommunale arbejdsmarked. Dette afsøges ved nye, effektive redskaber og værktøjer, herunder med inspiration fra ”Heltidsresan” i Sverige og kommuner, der allerede har afprøvet relevante modeller. Der er afsat 2 mio. kr.

Det videre arbejde med attraktive arbejdspladser
Jf. Økonomiudvalgets beslutning, forvaltningernes foreløbige indsatser og OK18 ser HR det fremadrettede arbejde med fuldtids-/deltidsstillinger som et element i ”attraktive arbejdspladser” (tiltrækning, fastholdelse og arbejdsglæde).

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey