Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: Juni 2018

0.42 Analyse af indtægtsgrundlaget

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget i Kolding Kommune gennem langsigtede indsatser. Indtægtsgrundlaget, der ligger til grund for analysen udgøres af skatter, tilskud og udligning.

Indtægtsanalysen er forelagt og udleveret på byrådets seminar den 26. juni 2018. Noten er hermed realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey