Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: -

0.43 International aktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskudsbevilling.

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey