Ansvarlig: Jakob Weber

Afsluttet: Ultimo 2017

0.44 Landsbykoordinator

Ordningen med tilskud til landsbykoordinator for Stenderuphalvøen fortsætter i 2018 og 2019. Det resterende beløb afsættes til landsbykoordinering i de øvrige områder.

Det pålægges by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med Landsbyforum at afklare, hvordan det resterende beløb bedst muligt bringes i spil til understøttelse af det frivillige arbejde i landsbyerne.

Miljøudvalget besluttede den 04-12-2017, at de resterende midler, der blev bevilget i budgetforliget 2018 - 2021 på 275.000 kr. årligt i 2018 og 2019 og 450.000 kr. årligt i 2020 og 2021, bruges på at udarbejde fælles udviklingsplaner for udvalgte landsbyfællesskaber.
Landsbyerne Viuf, Almind, Dons og Vester Nebel vil i løbet af 2018 danne ramme for den første nye fælles udviklingsplan, som så efterfølgende kan bruges til at udvikle en model og skabelon for de andre landsbyers fælles udviklingsplaner.

Noten betragtes som afsluttet.

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey