Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: 20. februar 2018

0.45 Salg af jord og fast ejendom

By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med Kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

 

By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

 

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Handlingsplanen for salg af jord og ejendomme og dermed realisering af de budgetterede salgsindtægter er forelagt på Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey