Ansvarlig: Rune Helms

Afsluttet: Juni 2019

0.05 Etablering af "ungested"/(Youth-Place)

I Finland er der etableret steder (Youth-places), hvor byens unge kan samles under et tag. Der er tale om et sted, hvor alle typer af unge kan droppe ind og nyde godt af fællesskabet. Der er tale om unge med forskelle i social status, køn, alder, etnisk baggrund, velfungerende, problembærere, kriminelle m.v.

Stedet bygger på tanker om, hvad ”ung til ung-aktivitet” kan skabe af selvværd, glæde og livskvalitet. I det omtalte ”ungested” er der også tilknyttet en lang række faglige/pædagogiske/terapeutiske medarbejderressourcer, som er klar når de unge ønsker at der tages hånd om deres problemer.

Det foreslås, at der senest maj 2018, under det tværgående strategiske projekt ”klar til voksenlivet” er gennemført en proces, hvor der udarbejdes et projektoplæg til etablering af et ”ungested” i Kolding. Processen skal inddrage allerede eksisterende projekter som f.eks ”Space”. Projektoplægget udarbejdes på tværs af politikområder og forvaltningsopdelinger, og skal indeholde forslag til målgrupper, aktiviteter, medarbejderkompetencer, fysisk placering, økonomi m.v.

Den 11. juni 2019 besluttede Kulturudvalget at lukke budgetnoten, idet der er blevet givet en afrapportering for Byrådet på seminaret i januar, og Byrådet viste ikke ønske i at arbejde videre i den retning. Der vil fortsat blive arbejdet med at møde de unge på deres præmisser, og evt. nye prøvehandlinger skal koordineres med eksisterende tiltag.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey