Ansvarlig: Ulla Rasmussen

Afsluttet: Juni 2018

0.06 Studenterhus

Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren og By- og udviklingsdirektøren i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og repræsentanter fra de studerende at afdække behov, ønsker og muligheder for et eventuelt studenterhus eller andre rammer for fællesskabende aktiviteter mellem de studerende. Afdækningen skal samtidig indeholde en afklaring af mulig placering.

En drift bør sammen med aktivitetsmidler også indeholde økonomi til minimum 25 timers studieaktivitetskoordination pr. uge, og sådan at frivilligheden suppleres med en professionel koordination.

Byrådet godkendte den 26. juni 2018 et oplæg til en studiebypulje til understøttelse af fællesskabende aktiviteter for studerende i Kolding. Kriterier for udmøntning af puljen forelægges udvalget ultimo 2018. Noten anses herefter som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey