Ansvarlig: Jan Hjorth

Afsluttet: August 2018

0.08 Analyse af toiletforhold

En analyse af toiletforhold på skolerne i Kolding Kommune omfattende dels rengøringsstandard, dels antallet af toiletter i forhold til antallet af elever (kapacitet). Baggrund: Mange elever oplever problemer med toiletbesøg, dette kan skyldes for få toiletter og/eller rengøringsstandarden. Hvis eleverne ikke får besøgt toilettet i pauser og efter frokost på en skoledag fra 8.00 – 15.00, kan det påvirke elevernes mulighed for at koncentrere sig optimalt i undervisningen, og indlæringen kan blive forringet.

Som forsøgsordning etableres ekstra rengøring en gang dagligt på Sdr. Bjert Skole fra 1. januar 2018 til skoleårets slut (juli 2018). Der afsættes 25.000 kroner hertil. (25.000 kroner svarer til 7/12).

Evaluering af forsøgsordningen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget den 22. august 2018. Noten anses som realiseret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey