Ansvarlig: Michael Petterson

Afsluttet: Februar 2019

0.09 Understøttende undervisning

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at ændre tildelingen til den understøttende undervisning fra 50/50 til 40% lærere og 60% pædagoger.

Det ønskes undersøgt, hvordan den afsatte ressourcetildeling til den understøttende undervisning i folkeskolen, sikrer mulighed for planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling samt samspil med den faglige undervisning, der skal understøttes.

Hvordan sikrer tildelingsmodellen rammevilkår for understøttende undervisning og fag-faglig undervisning, der skaber mulighed for samarbejde til gavn for det enkelte barns udvikling? Hvad skal der til for at skabe eller forbedre disse rammevilkår?

Noten er afsluttet med henvisning til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 6. februar 2019.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey