Penge til børnene er det vigtigste

 

I et budget med meget få muligheder har Radikale Venstre fået opfyldt en del af sine ønsker vedr. ressourcer til folkeskoler og daginstitutioner.

Radikale Venstre er traditionen tro igen en del af budgetforliget, og igen i år stod ønsker om at prioritere børn og uddannelse højest på ønskesedlen.

- Vi er generelt meget tilfredse med resultatet og de tiltag, alle partierne har kunnet samles om, og i et budgetår med så få ressourcer er 7,5 millioner til børn og uddannelse tæt på tilfredsstillende. Forligskredsen vil bede om ideer og input fra fagkredsene til, hvordan økonomien skal udmøntes, siger Jesper Elkjær (rad.)

Midlerne har været små, og der er ingen tvivl om, at der påhviler et nyt byråd en stor opgave i forhold til at finde et reelt økonomisk råderum.

- Kendsgerningen er, at vi har afsat puljemidler, som vi ikke har sat retning på. Det er ikke et ønskescenarie for Radikale Venstre, der klart prioriterer mere tid og flere hænder på børne- og skoleområdet. Derfor er det også vigtigt, at vi inddrager fagpersoner til at se på, hvordan midlerne bruges bedst. Og vær sikker på, at flere ressourcer til drift på børne- og uddannelsesområdet er med på ønskesedlen igen til næste budgetforhandling. siger Jesper Elkjær.

Der er igen i 2018 radikale aftryk i budgettet.

- Vi har sikret, at der afsættes penge til udvikling og inspiration i forhold til byens design, og samtidig har vi fået en pæn opprioritering af stadsarkitekten og arkitekturteamet. Det bygger rigtig godt oven på radikale mærkesager som helhedsplaner og strategier for byens udvikling. Det er faktisk en væsentlig styrkelse, siger Jesper Elkjær

Bygning 5 i Nicolai er sikret den nødvendige indsprøjtning til drift, så den fantastiske udvikling, der har fundet sted det sidste års tid, kan fortsætte, og sekretariatet for Jazz i Trekanten er sikret støtte igen i 2018.

- Det er godt for kulturen, ligesom penge afsat til fundraising omkring Aksel Olsens hus og udvikling af Geografisk Have, er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning.

Via særdeles vigtige budgetnoter har Radikale sikret, at der i 2018 arbejdes på af få lavet et udkast til lokale udviklingsplaner for folkeskolerne, og ligeledes Kolding Kommunes engagement i planerne om tilbygning på Trapholt.
Jesper Elkjær siger i øvrigt:

- Vi glæder os på hele byrådets vegne, og der skal lyde en tak til kolleger og borgmester for en åben og konstruktiv tilgang til en ellers svær udfordring.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey