Stærke socialdemokratiske aftryk på budget 2018
Byrådets partier har indgået budgetforlig. Kun Enhedslisten står uden for.

Kolding Kommunes økonomi er stærkt presset og særligt likviditeten – altså pengene i kassen - og presset på driften af de kommunale opgaver er betragtelige. Det var udgangspunktet for forhandlingerne om budget 2018.

Det har helt overordnet betydet, at partierne har skulle udvise mådehold og forsøge at agere ansvarligt overfor den samlede kommunale økonomi.

- Det syntes jeg i store træk er lykkes, men Kolding Kommunes økonomi er utvivlsomt udfordret på både kort og lang sigt, siger Socialdemokratiets borgmesterkandidat og chefforhandler Christian Haugk.

Budgetforliget for 2018 tæller seks ud af byrådets syv partier og det glæder Christian Haugk.

- For os er det vigtigt, at så mange som muligt er med. Der bør ikke være alternativer til samarbejde og jeg havde rigtig gerne set, at Enhedslisten havde stemplet ind.

Tid til velfærd
For Socialdemokratiet har det været vigtigt at prioritere tid til velfærd – altså at vi kan løfte opgaven, når der bliver flere ældre med behov for støtte og omsorg. Men
bestemt også ønskerne om en styrket folkeskole og et styrket børneområde.

- I forhold til seniorområdet er jeg glad for, at det trods svære betingelser er lykkes, at finde midler til aktivitetsstigningen på seniorområdet – både i de private hjem og på plejecentrene.

- At Socialdemokratiet yderligere fik en Bruger- og Pårørendeguide med i det endelige forlig, er vi selvfølgelig også tilfredse med. Vi er overbeviste om, at det kan smidiggøre mødet med kommunen og det offentlige, uanset om man er bruger eller pårørende. Det er vigtigt at vi også på dette område arbejder møder behovet hvor det er.

Skoler og dagtilbud
Socialdemokratiet havde gerne set endnu flere driftsmidler afsat til dagtilbud og skoler. I denne omgang kunne der skabes forlig om en udviklingspulje på 2,5 millioner kroner på børneområdet og en pulje til skoleudvikling på 5.0 millioner kroner. Her til kommer at specialcenter Vonsild – etape 2 er på budgettet i 2019 (et initiativ Enhedslisten også skal krediteres for), at legepladser på skolerne prioriteres, at dagtilbudsområdet tilføres 10 millioner kroner til at øge kapaciteten med flere vuggestuepladser. Derudover er er der allerede sat 90 millioner kroner i arbejde til en udbygning af Dalby og Vonsild skoler samt den nye daginstitution i Sydvestkvarteret der også er budgetsat. Så området står bestemt ikke stille.

Streetwalkere er tilbage
Budgetforliget sikrede flere Socialdemokratiske initiativer. Vi får nu en opdateret version af ”streetwalkere” - gademedarbejder. Begrebet dækker over tillidsskabende og troværdige yngre medarbejdere der arbejder med de unge mennesker på deres præmisser og i deres områder. Det handler om at møde unge på kanten af samfundet gennem dialog og sparring med en person de har tiltro til, så de får øjnene op for et liv med uddannelse og arbejde. Det må vi aldrig opgive.

- Jeg er overbevist om, at streetwalkere kan gøre en positive forskel og at de kan bidrage til, at vi ikke oplever den uro vi desværre har set ved Koldinghus, i Christiansfeld, i Skovparken og flere andre steder, siger Christian Haugk.

Sammenhæng og ingen ny belægning i gågaden
Socialdemokratiet tror på fællesskabet og på sammenhæng – også i Kolding Kommune. Derfor glæder det os, at forliget afsætter midler til at fortsætte forsøget med en landsbykoordinator, at vi får sat gang i forbedringerne på Storegade i Lunderskov, og at der kommer til at ske noget ved Kino i Vamdrup samt en ny legeplads ved Søstrehuset i Christiansfeld. I det hele taget er der en masse mindre initiativer af både stiforløb og cykelstier og infrastrukturelle tiltag som utvivlsomt vil bidrage til en bedre hverdag for rigtig mange fordelt rundt i hele kommunen.

Helt særligt glæder det os naturligvis, at borgmestrenes idé om ny belægning i gågaden ikke har fyldt unødigt i budgetforhandlingerne og således ikke er en del af forliget.

Socialdemokratiet er tilfreds
Alt i alt kan Socialdemokratiet være mere end tilfreds med de resultater det er lykkes os at få med i budgettet for 2018.

Vi håber samtidig at samarbejdet omkring budgettet kan inspirere og motivere til en ny tilgang for det kollegie et samarbejdende byråd bør være – også i det daglige arbejde. Det tjener nemlig både borgerne og kommunen bedst.

For yderligere info:

Christian Haugk
Gruppeformand og borgmesterkandidat for socialdemokratiet i Kolding Kommune
Tlf.: 21 46 62 66
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey