SF: Et rimeligt budget i et valgår Lis Ravn Ebbesen er tilfreds med, at SFs stemmer har arbejdet for et budget, der har værdighed, sundhed og natur i fokus.

 

SF har valgt at tage ansvar og vise vælgerne, at en stemme på SF er en stemme på mest mulig indflydelse – og på at trække kommunen i en både rødere og grønnere retning.

- Det kan være fristende at finde grunde til at stå udenfor med rene hænder især i et valgår. Men jeg er de tilfreds med et afdæmpet budget i et valgår, der har fornuftige løsninger, siger Lis Ravn Ebbesen, byrådsmedlem for SF.

- For os er det afgørende, at vi har sikret penge til børn og udsatte og giver naturen en håndsrækning.

SF holdt fast i mærkesager
SF`s ønsker til budgettet lå indenfor temaerne værdighed, fællesskab sundhed og natur – og et stærkt ønske var derfor flere hænder på ældreområdet og daginstitutionsområdet. En nylig rapport har vist, at en bekymrende lille andel af pædagoger og sosuer har et fuldtidsjob, og SF´s ønske var derfor, at de flere hænder skulle findes ved at skabe flere fuldtidsjob i daginstitutioner og i ældreplejen gennem fasste teams.

Sædvanen tro er der også en klangbund af ulighedsbekæmpelse i SFs budgetønsker.

- SF havde en klar målsætning om at finde penge til skole og institutioner, og man er tilfredse med flere midler til at støtte børn med særlige behov i folkeskolen. Dertil kommer, at udsatte borgere nu er sikret midler til både en social og psykiatrisygeplejerske, som skal lave en særlig indsats for psykiske syge, hjemløse og misbrugere.

Naturen fik også en håndsrækning, fx blev der på SFs foranledning afsat penge til regnvandsbede, pluk-selv- bede med bær og krydderurter samt kompost til borgerne.

Dækningsafgiften en tidsel

En tidsel var der dog i budgettet: Stod det til SF havde erhvervslivet ikke fået sænket dækningsafgiften med 3,7 mill.

- Dem ville vi have brugt til af få flere vuggestuepladser her og nu – fremfor at vente med at bruge 10 mill i 2019 til nye pladser. Men et forlig indebærer alle bøjer sig imod hinanden, forklarer Lis Ravn Ebbesen.

- Når vi er med, så er det fordi, det har været vigtigt for mig at sikre de projekter, jeg har været med til at søsætte på social, sundheds og arbejdsmarkedsområdet, fortsætter. Men også at fremtidssikre kommunens udvikling. Børn er nu engang væres fælles fremtid..

Projekterne er fx

 • Socialsygeplejerske
 • psykiatrisygeplejerske,
 • fra dele børn til hele børn også på specialområdet
 • naturbaseret terapi andre steder end i terapihaven
 • penge til Slotsøbadet
 • gratis idræt til foreningsløse børn
 • midler til tilgængelighed
 • og flere kommunale fleksjob..
 • 2 mill til daginstitutionsområdet
 • 5 mill til skoleområdet
 • Og så et meget gammelt SF ønske: løsning på Brændkærskolens specialafdeling med ny skole i Vonsild opfyldt.
 • Kortlægning af hvor mange vuggestuepladser/ kommunale dagplejepladser, der er brug for ud over de 10 mill.
 • havepulje til brug for ”palle-haver” i boligområder og institutioner, regnvandsbed og med spiselige grønne bed i byen.
 • Legepladser i lokalområdet, og Christiansfeld
 • Økologisk Center for Havebrug i Aksel Olsens hus
 • Gratis kompost til borgere på genbrugspladsen.
 • Cykelstier i Vamdrup, Lunderskov, og Almind og sikker vej ved Arlakrydset i Christiansfeld.
 • Nicolai, Kongeåmuseet og Vamdrup Kino

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey