Tidsplan for budgetlægningen 2018 med tilhørende budgetoverslagsår 2019 til 2021

 

20. marts

Økonomiudvalget:

·   Behandler udkast til budgetstrategi 2018 inkl. bevillingsrammer, principper, temaer, overordnede økonomiske mål m.v.

27. marts

Byrådet:

·  Godkender budgetstrategi 2018.

27. marts – medio juni

De stående udvalg udarbejder:

·  Teknisk budgetbidrag

·  Eventuelle udvidelsesforslag (ønsker).

18. april

Økonomiudvalget:

·  Godkender bevillingsrammer i 2018 Pris- og lønniveau

1. maj

Økonomiudvalget:

·  Drøfter ønsker til og indhold af budgetseminar den 26. juni 2017

Senest uge 24

Forvaltnings-MED høres vedrørende budgetbidrag for egne områder

6. juni

Økonomiudvalget:

·  Vedtager teknisk budgetbidrag for egne områder samt orienteres om status for budgetlægningen 2018.

Senest 19. juni

De stående udvalg:

·  Seneste frist for fremsendelse af teknisk budgetbidrag til Centralforvaltningen.

26. juni

Hovedudvalget orienteres om det foreløbige budgetbidrag 2018 fra kl. 10.00 - 11.00

26. juni

Byrådet, seminar fra kl. 15.00 – 17.00:

·  Status for budgetlægningen 2018 herunder regeringsaftalen m.v.

·  Byrådsmedlemmernes ønsker til afklaringer (budgetnoter) inden de afsluttende budgetforhandlinger i september

Senest 18. august

De stående udvalg fremsender ændringsforslag

Senest 29. august

Seneste frist for høring i ældreråd, handicapråd og fritidsråd

Ultimo uge 35

Hovedudvalget orienteres om budgetforslag til 1. behandling

4. september

Byrådsseminar fra kl. 11.00 – 13.00

·  Status på budgetlægningen herunder en endelig balance inkl. regeringsaftalens konsekvenser samt orientering om den sidste del af budgetproceduren

·  Udlevering af katalog med ændringsforslag

4. september

Økonomiudvalget og Hovedudvalget:

·  Drøftelse af budgetforslag til 1. behandling.

4. september 

Økonomiudvalget:

·  1. behandling af budgetforslag 2018.

4. september

Byrådet, ekstraordinært møde fra kl. 13.00 – 14.00

·  1. behandling af teknisk budgetforslag 2018.

Uge 36

Borgmesteren forhandler budgetaftale.

Uge 36

Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation orienteres umiddelbart efter budgetaftale er indgået.

25. september

Økonomiudvalget (Ekstraordinært møde) fra kl. 18.45 – 19.00

·  2. behandling af budgetforslag 2018.

25. september

Byrådet

·  2. behandling af budgetforslag 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey