Forslags-

nr.

Tekst: 2018 2019 2020 2021 Side
  Drift:          
ADM-S-01 pdfProjekt "Frivillighedssekretariat - Nem at være frivillig i Kolding Kommune"45.94 KB 500 500 0 0  
ADM-S-02 pdfStigende antal henvisninger vedrørende hjemmehjælp og sygepleje75.94 KB 1.400 1.400 1.400 1.400  
ADM-S-03 pdfOpnomering af landsby/centerbykoordinator48.47 KB 300 300 300 300  
ADM-S-04 pdfModel for decentrale midler til lønforhandling35.86 KB 9.000 18.000 27.000 36.000  

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey